Titre N1 Actions / Campagnes Li lingues differe grammatica

Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca. Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca. Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca. Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca. Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca.

Texte courant Actions / Campagnes Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca.

Texte en exergue encadré un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica.

Citation li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

Titre N2 Lingues differe solmen in li grammatica.

Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen desirabilite lien interne lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores.

Titre N3 Lingues differe solmen in li grammatica

Pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: lien externe refusa continuar traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Texte en exergue Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam.

  • Liste à puces nov lingua franca va esser plu simplic e regulari,
  • Quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam,
  • Occidental in fact, it va esser Occidental,
  • A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic.

Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles.

Rapport projet de terrain à télécharger (PDF / 75K)

Scientie, musicaetc litot li vocabular le lingues differe solmen in grammatica li pronunciatione li plu commun vocabules amnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation.

En savoir plus